Sâmbătă, Ianuarie 22, 2022
   
Text Size

Cuvant director

Director prof. Cojocaru Ovidiu Relu

Colegiul Economic”Ion Ghica”, situat in centrul Bacăului, oferă elevilor o formare profesională adaptată unei societăţi democratice, unei economii de piaţă, în concordanţă cu evoluţia pieţei muncii din Romania, in domeniul servicii.

Şcoala asigură servicii care au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii. Iată cîteva dintre marile axe pedagogice şi educative înscrise în Proiectul de Dezvoltare Instituţională : o preocupare pentru asigurarea unei pregătiri de calitate în vederea promovării examenelor de competenţe profesionale a bacalaureatului; descoperirea şi dezvoltarea la elevi a aptitudinilor şi abilităţilor privind traseul profesional ulterior; dorinţa ca însuşirea cunoştinţelor să fie o plăcere pentru toţi tinerii şcolarizaţi; investirea elevilor cu responsabilităţi în activităţi specifice şcolii pentru o atitudine civică faţă de ameninţările secolului XXI: toxicomania, alcoolismul, tabagismul, traficul de fiinţe umane; demersuri pentru o îmbogăţire culturală a elevilor; un accent pus pe comunicare pentru o imagine clară a instituţiei la nivelul comunităţii şi o creştere a gradului de atractivitate.

Dacă şcoala ne pregăteşte pentru viaţă, nu este vorba doar despre viaţa profesională. În mod progresiv, ea pregăteşte tinerii să-şi exerseze viitoarele responsabilităţi de adulţi şi cetăţeni. Acesta este un alt scop pe care îl urmărim cu multă receptivitate şi disponibilitate.

Anunturi

Informare privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat în Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău

Potrivit datelor centralizate la nivelul instituției, rata generală de vaccinare a angajaților din Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău este 60% din totalul celor 131 angajați.

Evenimente

Date contact

Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacau

str. 9 Mai nr. 104, Tel. 0234 510 435, colegiul_ec_bc@yahoo.com

Login Form