Duminică, Iunie 16, 2024
   
Text Size

Proiecte

Proiecte

Erasmus+

2020 ERASMUS + 2020-1-DE03-KA229-077334_2 #BeGreen 5F : Friendly Fair Food for Future Obiectivul este realizarea unei metodologii menită a-i ajuta pe elevi și profesori să conștientizeze necesitatea unei schimbări sustenabile legate de producția și consumul de alimente.
2019 ERASMUS + 2019-1-RO01-KA101-061940 BULLYING!“"O ȘCOALA MAI BUNĂ ESTE O ȘCOALĂ FĂRĂ

Participanții vor fi 18 profesori ai Colegiului Economic “Ion Ghica”, din Bacău, adică aproximativ 35% din numărul profesorilor diriginți și 20% din numărul total de cadre didactice.

2017 ERASMUS + 2017-1-RO01-KA102-03 5835 Profesionişti în alimentaţie publică prin stagii de practică europene Participanţii vor fi 28 de elevi de la domeniul de pregătire: alimentaţie publică, calificarea ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie publică
2015 ERASMUS + 2015-1-DE03-KA219-013748_3 "Leaving home, coming home: A project to make students aware of migration problems in our countries“ Înțelegerea fenomenului de migrație;Îmbogăţirea şi dezvoltarea identităţii elevilor participanți  ca cetăţeni europeni; Dezvoltarea respectului reciproc și acceptarea diversității culturale; Dezvoltare personală
2014 ERASMUS + 2014-1-RO01- KA102-001041 DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PENTRU TURISMUL VIITORULUI Obiectivul general  al proiectului este dezvoltarea competenţelor de organizare şi prestare a activităţilor în unităţi hoteliere,  pentru elevii de la domeniul turism şi alimentaţie,  în scopul facilitării tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă prezentă, dar și pe termen lung.

2012

 

 

LEONARDO

PARTENERIAT

LLP-LdV/PAR/2012/

RO/004

Internship Network: A Path to Intercultural and Vocational Competences

DE/RO /TR/HU/SI

Obiectivul este să creeze un ghid pentru elevii din școlile participante care să prezinte companiile care vor oferi stagii de practică pentru elevii străini.

2011

 

 

Comenius

Parteneriat Multilateral

11-PM-806-BC-FR

The Wealth of Health, Taste and Culture

FR/RO/E/PL/LI/TR

Scopul proiectului nostru este să promoveze un stil de viaţă sanătos printre adolescenţi şi să facă cunoscut patrimoniul cultural din diferite zone europene.

2009

 

 

 

LEONARDO

VETPRO

LLP-LdV/VETPRO/ 2009/RO/035

Sã fim competitivi în Europa!

Stargard Szczeciński, Polonia

Posibilitatea dezvoltării profesionale pentru 6 cadre didactice care predau marketingul afacerilor - dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice în domeniul predării şi evaluării competenţelor tehnice specifice  ale elevilor legate de analiza oportunităţilor de marketing  în scopul iniţierii şi dezvoltării unor afaceri competitive.

2009

 

 

 

LEONARDO

IVT

 

 

LLP-LdV/IVT/ 2009/RO/032

Sã fim competitivi în Europa!

Stargard Szczeciński, Polonia

Posibilitatea formării şi dezvoltării competenţelor tehnice specifice de analiză a oportunităţilor de marketing pentru 14 elevi de la specializările  economic, turism şi administrativ, din cadrul colegiului ,  în scopul iniţierii şi dezvoltării unor afaceri competitive într-un mediu concurenţial european.

2009

 

 

 

LEONARDO

PARTENERIAT

LLP-LdV/PAR/

2009/RO/031

The Cross-Curricular Tool – An Innovative Technique in Vet Teaching and Learning

RO/BG/TK/CZ

Crearea unui instrument european de învăţare şi predare pentru dezvoltarea  competenţelor antreprenoriale ale viitorilor oameni de afaceri cu ajutorul unui ghid creat de către profesori şi elevi de la specializarea economic din cele 4 ţări partenere.

2006

 

 

 

LEONARDO

IVT

 

 

RO/2006/PL97108/E

Competenţe profesionale în domeniul alimentaţiei publice la nivel european pentru integrarea pe piaţa muncii

Limoges, Franta

Formarea de competenţe în pregătirea de specialitate impuse de standardele de calitate  europeană care le va facilita integrarea pe piaţa muncii, prin practica activă desfăşurată în spaţiile laboratoarelor şcoală şi unităţi cu amenajări şi dotări complexe , de ultimă generaţie corespunzătoare noilor cerinţe europene.

2005-2008

 

 

 

SOCRATES Comenius 1

Proiect de dezvoltare şcolară

05-PD-39-BC-GR

Investigation about the Situation of Women in Technical – Professional Education

 

Grecia, România, Austria, Italia, Spania

Pentru elevi: înţelegerea importanţei egalităţii între sexe în viaţa profesională şi personală. Pentru profesori:  conştientizarea efectelor negative ale discriminării între sexe asupra elevilor; Pentru şcoală: formularea, comunicarea şi aplicarea principiilor şcolii incluzive în viziune europeană; Pentru comunitatea locală: întărirea colaborării pentru diminuarea discriminării de gen.

 

Parteneriate

2011 - 2012 Parteneriat bilateral cu „Ecole de Commerce Aimme Stitelmann”, Geneva, Elvetia “Mobilitatea profesională pe piaţa europeană a muncii” Incurajarea cooperarii europene, a unui schimb de informaţii specifice domeniului economic care să contribuie la dezvoltarea profesională şi personală a elevilor. Romania, Elvetia
2009 - 2011 Parteneriat international Dezvoltarea de mecanisme transnaţionale de lupta împotriva traficului de persoane din România şi Bulgaria, EU ref. Ip402030 •Promovarea şi dezvoltarea de bune practici privind protecţia victimelor traficului de persoane.•Promovarea şi dezvoltarea unei coordonări, colaborări şi înţelegeri reciproce între instituţiile de aplicare a legii, alte autorităţi naţionale şi organismele aferente ale Uniunii Europene.Obiective: Scopul proiectului este de a crea un mediu de siguranţă pe ambele părţi ale Dunării printr-un efort comun împotriva riscurilor traficului de persoane în noul context de integrare a României şi Bulgariei în Uniunea Europeană
2008- prezent Parteneriat bilateral cu Franta -  finanţat de Consiliul regional Limousin, derulat in parteneriat cu liceul „Jean Monnet”- Limoges, Franţa Classe Internationale În funcţie de rezultatele şcolare obţinute, participanţilor le este oferită oportunitatea de a continua studiile la un nivel superior în domeniul hotelăriei şi restauraţiei pentru încă un an de stagiu.Clasa internaţională oferă elevilor români posibilitatea de a participa la un an de stagiu de formare profesională în Franţa, alături de elevi polonezi, spanioli, tunisieni şi de alte naţionalităţi.  În fiecare an şcolar se efectuază recrutarea, de către o comisie mixtă de profesori francezi şi români, a viitorilor elevi ai clasei internaţionale dintre absolvenţii de liceu rută directă şi/sau rută progresivă în domeniul turism şi alimentaţie.Romania, Franta
 

Burse individuale

2011

LLP Comenius

Mobilitaţi individuale

11-336-CG-BE Ciuchi Mihaela

TOOLS FOR TEACHERS : NEW MEDIA & WEB 2.0 APPLICATIONS

Belgia

Cursul a cuprins aspectele de baza ale instrumentelor colaborative si media pentru educatie, avantajele lor, modul de folosire din perspectiva didactica si pedagogica. Intrumente precum twiter, facebook, wiki, blog, paper.li, voicethreat, mond42 pot contribui la cresterea motivatiei pentru invatare a  elevilor si in acelasi timp pot dinamiza activitatile didactice desfasurate de profesori.

2011

LLP Comenius

Mobilitaţi individuale

10-1997-CG-TR

Mate Mihaela

EMPOWERING EUROPEAN MATHEMATICS

TEACHERS WITH MATHEMATIC SOFTWARE

Turcia

Conținutul cursului : analiza tehnicilor de predare şi a experienţei profesorilor în procesul de predare a matematicii; pregătirea profesorilor cu privire la utilizarea software-ului matematic în procesul de predare; pregătirea profesorilor cu privire la posibilităţile de a utiliza strategiile lingvistice de îmbunătăţire a aptitudinilor pe bază de lectură, înţelegere şi de exprimare, şi modul în care aceste strategii lingvistice pot îmbunătăţi, de asemenea, procesul de predare în ştiinţă; prezentarea, analiza, studiul şi discuţii cu privire la softurile matematice de către participanţii la curs.

2011

LLP Comenius

Mobilitaţi individuale

11-83-CL-FR

Seciu Lăcrămioara

DIDACTIQUE DU FRANCAIS - 2

SEMAINES

Franța

Actualizarea informaţiilor privind cercetarea şi inovaţiile pedagogice şi introducerea lor la clasă, a cunoştinţelor de civilizaţie contemporană.

2011

LLP Comenius

Mobilitaţi individuale

11-179-CG-UK

Chiticaru Benone

“ONE WEEK COURSE FOR EUROPEAN  TEACHERS  OF SCIENCE FOR MAKING SCIENCE MORE ATTRACTIVE”

Marea Britanie

CHELTENHAM – U.K. Introducere în didactica predării ştiinţelor în şcoala britanică; oportunităţi de a compara didactica predării ştiinţelor în diferite ţări europene, de a schimba idei şi de a dezvolta legături între profesorii din diferite ţări europene; participare la prelegeri ştiinţifice şi ateliere de lucru, noi metode de predare a ştiinţelor; vizite Londra la Muzeul de Ştiinţe, Muzeul de Istorie a Ştiinţelor Naturale, Hyde Park, Palatul Buckingham, Catedrala Westminster, Big Ben, Palatul Parlamentului; Teme si workshopuri derulate in cadrul festivalului de stiinte pentru elevi si profesori:“Exploring Plasma Universe” ;“The Brain Game” , “Chemistry with a bang!”; “Life, Fire and Gas” ;“It is Rocket Science” ;“Discover Zone”

2011

LLP Comenius

Mobilitaţi individuale

11-1366-CG-AT

Bour Ofelia

MULTIMEDIA AND

INTERACTIVITY IN ELEARNING

Wiener Neustadt, Austria

Activitatile de curs s-au desfasurat in laboratorul IT pe platforma Moodle, cu scopul de a invata cum  sa cream activitati de invatare creative cu ajutorul calculatorului. Acestea au inclus lucrul individual pe calculator si in grup, precum si discutii despre metodologia folosirii mijloacelor IT in timpul orelor.

2011

LLP Comenius

Mobilitaţi individuale

11-1142-CG-CY Carmen Sângeap

MATHEU - IDENTIFICATION,

MOTIVATION

Cipru

Activitatile cursului au fost orientate spre analiza flexibilitatii programelor de

matematica în tarile participante, cu accent pe continuturile de extinderi (destinate elevilor talentati) si descrierea procedeelor dupa care elevii talentati sunt sustinuti si sprijiniti; analiza metodelor si instrumentelor folosite în tarile europene pentru identificarea, motivarea si sprijinirea elevilor cu potential la matematica; elaborarea unor metode si instrumente pentru identificarea elevilor talentati la matematica, din învatamântul gimnazial si liceal, precum si pentru pregatirea profesorilor astfel încât ei sa stie sa-i determine pe elevi sa-si exprime talentul matematic.

2011

LLP Comenius

Mobilitaţi individuale

11-2252-CL-FR Daniela Anghel

LANGUE, CULTURES ET INNOVATIONS

Franța, Besançon

Furnizarea unor instrumente alternative cu scopul de a inova  şi dinamiza activitatea de la clasă; Aprofundarea competenţelor lingvistice (de limbă franceză); Actualizarea şi imb0găţirea cunoştinţelor de cultură franceză.

2010

Erasmus

Duma Dana

Exchange students

Norvegia, Universitatea din Agder

Studiul materiilor aferente programei de master, anul II: didactica limbii engleze, utopii feministe.

2010

LLP Comenius

Mobilitaţi individuale

 

09-1671-CL-UK Carmen Sângeap

CLIL for Maths and Science Teachers - Exeter, Marea Britanie

Exeter, Marea Britanie

Conţinutul cursului a fost focalizat pe dezvoltarea abilităţilor de utilizare a unui limbaj academic corect din punct de vedere al intonatiei, al foneticii şi al pronunţiei limbii engleze, precum şi pe furnizarea de idei practice ce pot fi folosite în cadrul orelor de curs; planificarea unui curs cu specific CLIL, crearea de materiale didactice, adaptarea tehnicilor de lucru, metode de evaluare, organizarea grupurilor de elevi.

2010

LLP Comenius

Mobilitaţi individuale

09-1365-CG-GR

Ionela Andrei

 

Methodology for Pupil & Performing Arts Centred Teaching-The mPPACT course

Grecia

Studierea tehnicilor dramatice aplicabile în comunicarea pedagogică, tehnici ce au drept scop formarea spiritului de grup și a spiritului de cooperare.

2009

LLPComenius

Mobilitaţi individuale

09-413-CL-F

Elena ªova

 

Actualisation des connaissances en civilisaion francaise

Cavilam, Franţa

Actualizarea informaţiilor privind cercetarea şi inova-ţiile pedagogice şi introdu- cerea lor la clasă, a cunoştinţelor de civilizaţie contemporană, integrarea TIC în predarea FLE

2009

LLP Comenius

Mobilitaţi individuale

09-824-CL-UK

Cristina Stoica

Vocationally

Oriented Language

Chorley, UK

- identificarea necesităţilor lingvistice specifice în domeniul celor 4 abilităţi de bază ale unui vorbitor de limbă engleză tehnico-vocaţională: scriere, citire, ascultare, vorbire si identificarea nevoilor specifice de învăţare ale diferitor tipuri de elevi în context vocaţional.

- identificarea posibilităţilor de predare a limbii engleze cu ajutorul conţinuturilor tehnico-vocaţionale şi invers (CLIL) – necesară în abordările cross-curriculare care presupun şi lucrul în echipă cu profesori care predau obiecte de specialitate şi elaborarea de materiale proprii;

- tehnici de evaluare şi testare specifice domeniului de predare-învăţare-evaluare a limbilor străine din punct de vedere tehnico-vocaţional.

2009

LLP Comenius

Mobilitaţi individuale

 

09-1332-CG-FI

Ilinca Smaranda

 

Active citizens for Europe - working on active citizenship and identity formation in an expanding Europe

Saariselkä, Finlanda

-promovarea cetăţeniei active în clasă/ şcoală/societate.

-extinderea şi generalizarea strategiilor şi metodelor ce susţin dezvoltarea cetăţeniei active europene.

-dezvoltarea competenţelor şi calificărilor elevilor pentru participarea şi implicarea în angajamente sociale.

2009

LLP Comenius

Mobilitaţi individuale

 

09-1393-CL-UK

Bour Ofelia

Creative Methodology and Language Skills

Oxford House College, Londra, Marea Britanie

Predarea şi învăţarea limbilor străine;

Educaţie interculturală ;

Metode de creştere a motivaţiei elevilor;

Educaţie incluzivă.

2008

LLPComenius

Mobilitaţi individuale

 

07-168-CG

Carmen Sângeap

Iniţierea profesorilor de matematică în perfecţionarea predării matematicii în şcoală

Charles University in Prague /Faculty of Education, Cehia

Sensibilizarea profesorilor spre un rãspuns non – standard din partea elevilor şi  folosirea strategiilor individuale de rezolvare şi algoritmizare ; încurajarea şi motivarea profesorilor spre munca experimentalã.

2008

LLPComenius

Mobilitaţi individuale

08-098-CL-UK

Ofelia Bour

 

Using Technology, Music & Drama in the EFL Classroom

Plymouth, UK

Îmbunătăţirea fluenţei în limba engleză, cât mai multe cunoştinţe despre cultura şi civilizaţia britanică şi deprinderea a cât mai multe strategii de predare comunicativă.

2007

COUNCIL OF EUROPE

Grant individual

CoE 2007-20.0

Cristina Stoica

Inclusion in schools: a human right and an education for

democratic citizenship

Universitatea Uppsala, Goteborg, Suedia

Familiarizarea cu termenii de incluziune vs.integrare, toleranţă faţă de persoane aprţinând altor contexte socio-culturale, religioase, etnice, accesul la perspective şi moduri noi de relaţionare în lumea modernă.

2005

SOCRATES Comenius 2.2.C

Grant individual

C-6335/25.06.2004

Dana Enache

Actualisation des connaissances de civilisation francaise

Cavilam, Franţa

Actualizarea informaţiilor privind cercetarea şi inova-ţiile pedagogice şi introdu- cerea lor la clasă, a cunoştinţelor de civilizaţie contemporană, integrarea TIC în predarea FLE

2005

SOCRATES Comenius 2.2.C

Grant individual

Mihaela Trofin

Multimedia and the New Technologies in Language Education

NILE, Norwich, UK

Posibilităţi oferite de tehnologiile digitale, modalităţi de adaptare a metodelor de predare a limbilor străine  prin prisma noilor tehnologii.

2005

SOCRATES Comenius 2.2.C

Grant individual

05-54-CL-UK

Cristina Stoica

Multimedia and the New Technologies in Language Education

NILE, Norwich, UK

Posibilităţi oferite de tehnologiile digitale, modalităţi de adaptare a metodelor de predare a limbilor străine prin prisma noilor tehnologii.

2005

SOCRATES Comenius 2.2.C

Grant individual

05-74-CL-UK

Ana Hudici

Teaching English as a Foreign Language in the Secondary School

Bristol, UK

Strategii de motivare a elevilor în învăţarea unei limbi străine care să permită dialogul şi cunoaşterea dintre persoane de culturi diferite.

2004

SOCRATES Comenius 2.2.C

Grant individual

LT-2004-001

Mihaela-Liliana Ciuchi

Critical thinking developement for successful future career"

Modern Didactic Centre, Vilnius, Lituania

Modalităţi de învăţare pentru dezvoltarea factorilor critici de succes în carieră, tehnici de stimulare a gândirii critice.

2004

COUNCIL OF EUROPE

Grant individual

COE 2004-36.0

Mihaela-Liliana Ciuchi

Providing equal opportunities for youngsters in Europe - transition pedagogy in practice

National Centre for Professional Development in Education, Tampere,Finlanda

Sistemele de educaţie  din Europa şi mai ales Finlanda, care conduc la  formarea tinerilor şi oferirea unor şanse egale pentru dezvolare profesională şi personală.

   

Anunturi

TESTARE JUDETEANA LIMBA ENGLEZA 22 MAI 2024

Din cauza unor probleme tehnice, va rugam sa verificati din nou tabelul cu rezultatele testare bilingv inainte de contestatii.

Termenul de depunere a contestatiilor se prelungeste pana la ora 17. Dupa ora 15, contestatiile pot fi depuse online la adresele

cnva_bacau@yahoo.com

colegiul_ec_bac@yahoo.com

Rezultate initiale

Anunt

BAZA DATE BILINGV_CENTRUL II_ORAL

BAZA DATE BILINGV_CENTRUL II_SCRIS


 

Program de acces pe spatiile exterioare si pe terenul de sport ale colegiului

Lista posturi vacante 2024-2025
Conditii specifice mobilitate 2024-2025

Festivitatea de deschidere a noului an școlar va avea loc luni, 11.sep.2023, pe terenul de sport.

Rezultat selectia dosarelor concurs ocupare post ingrijitor

Rezultat selecția dosarelor concurs ocupare post muncitor

Anunt concurs ocupare posturi

Evenimente

Date contact

Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacau

str. 9 Mai nr. 104, Tel. 0234 510 435, colegiul_ec_bc@yahoo.com

Login Form