Sâmbătă, Ianuarie 22, 2022
   
Text Size

Prezentare

Oferta educationala - 2016 -2017

ÎNVĂŢĂMÂNT  LICEAL

Filieră

Profil

Specializare

 

Număr clase

Număr

elevi

Tehnologică

Economic

Tehnician în activități economice

a-IX-a

 

 

 

 

4

 

 

112

Tehnician în  administrație

a-IX-a

1

28

Comerț

Tehnician în  activități de comerț

a-IX-a

1

28

Turism şi alimentație

Tehnician in turism

a-IX-a

2

56

Tehnician în  gastronomie

a-IX-a

1

28

Organizator banqueting

a-IX-a

2

56

Teoretică

Real

Matematică-informatică

a-IX-a

1

28

ÎNVĂŢĂMÂNT  PROFESIONAL DE 3 ANI

 

Domeniul de pregătire profesională

Calificare  profesională

Număr  clase

Număr

elevi

 

Alimentație

Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație

a-IX-a

 

1

28

Bucătar

a-IX-a

1

28


 

Scurt istoric

Sub egida Camerei de Comerț şi Industrie şi cu recunoașterea oficială venită din partea Ministerului Instrucțiunii Publice se înfiinţa, în 1921, Școala Elementară de Comerț Bacău. Anul 1925 reprezintă momentul înfiinţării Şcolii Superioare de Comerț Bacău, ce a funcționat pentru o scurtă perioadă împreună cu Școala Elementară de Comerț.

În anul 1936 se ȋnfiinţeazǎ Liceul Comercial de băieţi Bacău.

Perioada ce a urmat celui de-al Doilea Război Mondial a fost marcată de transformări radicale la toate nivelurile vieții sociale, instaurarea comunismului punându-şi amprenta şi asupra învăţământului economic. Legea pentru reforma învăţământului” din 1948 consfințea transformarea Şcolilor economice în Şcoli tehnice de administraţie economică. Consecințǎ a acestui act normativ, Liceul Comercial se transformă, succesiv, în Şcoala Tehnică Mixtă de Administraţie Economică (1948-1950) şi în Şcoala Medie Tehnică de Comerţ (1950-1955).

Deciziile luate, de către organismele statului de la acea vreme, au determinat desființarea activităților de educație în învăţământul economic si comercial pe o perioadǎ de 5 ani (1955-1960). În 1960 se înfiinţează Grupul Şcolar Comercial aflat în subordinea Ministerului Comerţului Interior. Grupul Şcolar Comercial cuprindea Şcoala Profesională Comercială (ce asigura, printre altele, cursuri pentru profesiile de vânzător şi bucătar) şi Şcoala Tehnică Comercială. Urmare a inițiativei Consiliului Popular Judeţean se înfiinţează, în 1966, Liceul Economic Bacău, unitate ce a funcționat, la început, în incinta Şcolii Generale nr. 10, si apoi în clădirea Liceului „Vasile Alecsandri”.

Începând cu 1969, Liceul Economic dobândește propriul local, pe strada 9 Mai, nr. 104. În anul 1972 Grupul Şcolar Comercial s-a comasat cu Liceul Economic.

Noua structură rezultată a funcționat sub denumirea de Grup Şcolar Comercial şi era subordonatǎ în continuare Ministerului Comerţului Interior.

În anul 1975 unitatea trece în subordinea Consiliului Popular Judeţean Bacău cu titulatura de Liceul Economic de Contabilitate şi Comerţ, schimbându-şi apoi denumirea, în 1978, în Liceul Economic şi de Drept administrativ.

În anul 1990, prin decizie a Ministerului Învăţământului, Liceul Economic şi de Drept Administrativ devine Grupul Şcolar Economic-Administrativ şi de Servicii Bacău. Aceasta titulatură se păstrează până în anul 2003, când Grupul Şcolar Economic-Administrativ şi de Servicii Bacău devine Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău.

Preluare din articolul "1921, anul intrarii in istorie...", publicat de catre prof. Stefan - Ioan Tecuceanu in nr. 14 al Revistei "Proiect XXI"

 

ION GHICA, PERSONALITATE REMARCABILĂ A CULTURII ROMÂNE

Ion Ghica s-a născut la 12 august 1816 în Bucureşti şi a murit la 22 aprilie 1897 la Ghergani, judeţul Dâmboviţa. Este un distins scriitor, om politic şi economist care a contribuit activ la propăşirea ţării şi la crearea statului naţional modern. Ion Ghica a ocupat funcţii importante în stat şi anume: două mandate de Prim-Ministru al României (28 iulie 1866-13 martie 1867; 26 decembrie 1870 -24 martie 1871),un mandat de Ministru al Afacerilor Externe(11 februarie 1866-10 mai 1866),precum şi Ambasador la Londra,în 1881.Distins cărturar,a fost şi preşedinte al Academiei Române,în patru rânduri(1876-1882;1884-1887;1890-1893;1894-1895).

Ion Ghica a fost şi unul dintre pionerii ştiinţelor economice la noi în ţară,opera sa în acest domeniu fiind reprezentată de „Convorbiri economice”,publicate în mai multe ediţii,încă din timpul vieţii sale. Atracţia pentru studiul economiei s-a manifestat încă din timpul studiilor la Paris, la Universitatea Sorbona. A fost propagator al ideii liberului schimb şi al unificării vamale -„Unirea vămilor între Moldova şi Valahia”- precum şi al unificării monetare-„Măsuri şi greutăţi româneşti şi moldoveneşti”. Ca un adevărat vizionar, Ion Ghica susţinea, acum 150 de ani, „unificarea monetară mondială”. El considera creditul un factor de progres şi prosperitate economică.În 1861 realizează chiar proiectul unei Bănci Române,un capital de un milion de galbeni, iar în 1873 conduce instituţia Creditului Funciar Rural.

În 1997,la a III-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Generale a Economiştilor din România -AGER- s-a decis ca ziua de 23 noiembrie să fie dedicată specialiştilor din domeniul economic. În fiecare an, cu acest prilej, se face trimitere la susţinerea primului curs universitar de Economie politică din ţara noastră,de către eruditul profesor economist Ion Ghica. Această prelegere inaugurală avea loc în 1843 la Academia Mihăileană,din Iaşi.

În final,să nu uităm că Ion Ghica s-a născut în familia logofătului Dimitrie Ghica şi Mariei Câmpinaru,una dintre cele mai vechi din Ţările Române, din rândul careia au facut parte domnitori, oameni politici marcanţi. El a primit o educaţie europeană obţinând bacalaureatul în litere la Sorbona,Paris-1836.

Spre sfârşitul vieţii s-a retras din activitatea politică,economică şi culturală pe moşia sa de la Ghergani, unde s-a stins la vârsta de 81 de ani,în 1897.


Autor:prof.Kramer Olimpia

   

Cuvant director

Director prof. Cojocaru Ovidiu Relu

Colegiul Economic”Ion Ghica”, situat in centrul Bacăului, oferă elevilor o formare profesională adaptată unei societăţi democratice, unei economii de piaţă, în concordanţă cu evoluţia pieţei muncii din Romania, in domeniul servicii.

Şcoala asigură servicii care au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii. Iată cîteva dintre marile axe pedagogice şi educative înscrise în Proiectul de Dezvoltare Instituţională : o preocupare pentru asigurarea unei pregătiri de calitate în vederea promovării examenelor de competenţe profesionale a bacalaureatului; descoperirea şi dezvoltarea la elevi a aptitudinilor şi abilităţilor privind traseul profesional ulterior; dorinţa ca însuşirea cunoştinţelor să fie o plăcere pentru toţi tinerii şcolarizaţi; investirea elevilor cu responsabilităţi în activităţi specifice şcolii pentru o atitudine civică faţă de ameninţările secolului XXI: toxicomania, alcoolismul, tabagismul, traficul de fiinţe umane; demersuri pentru o îmbogăţire culturală a elevilor; un accent pus pe comunicare pentru o imagine clară a instituţiei la nivelul comunităţii şi o creştere a gradului de atractivitate.

Dacă şcoala ne pregăteşte pentru viaţă, nu este vorba doar despre viaţa profesională. În mod progresiv, ea pregăteşte tinerii să-şi exerseze viitoarele responsabilităţi de adulţi şi cetăţeni. Acesta este un alt scop pe care îl urmărim cu multă receptivitate şi disponibilitate.

   

Anunturi

Informare privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat în Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău

Potrivit datelor centralizate la nivelul instituției, rata generală de vaccinare a angajaților din Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău este 60% din totalul celor 131 angajați.

Evenimente

Date contact

Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacau

str. 9 Mai nr. 104, Tel. 0234 510 435, colegiul_ec_bc@yahoo.com

Login Form